Knygos

Tikėjimo įžvalgos

Autorius: Kun. Tadeusz Dajczer
Vertėjas: Teresėlė Danguolė Šniūrevičienė
Leidimo metai: 2010
Kodas: ISBN 978-9955-29-132-9
Kaina: 18.40 Lt. / 5.33 EUR

Dvasingumo teologijos klausimai

Knygos tema yra žmogaus vidinis gyvenimas. Tai krikščioniškojo dvasingumo šedevras. Joje netradiciniu būdu mąstoma apie tikėjimą ir detaliai gvildenama vidinio gyvenimo teologija. Autorius, Nazareto šeimų judėjimo įkūrėjas, tėviškai rūpinasi tūkstančiais žmonių, kurie trokšta kasdieniame gyvenime kuo nuodugniau pažinti Dievą. Knygos kalba paprasta ir aiški, patraukianti ir prikaustanti skaitytojo dėmesį, žadinanti troškimą pažinti Dievą ir kviečianti eiti šventumo keliu.

Kunigas Tadeušas Daičeris (Tadeusz Dajczer) gimė 1931 m. Baigė teologijos studijas Varšuvos universiteto Teologijos fakultete. Vėliau studijavo Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete, ten įgijo daktaro laipsnį. Daugelį metų buvo Katalikų teologijos akademijos ir Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto dėstytojas. 1994 m. Lenkijos Respublikos Prezidentas Lechas Valensa (Lech Wałęsa) jam suteikė teologijos profesoriaus titulą. Mirė 2009 m. rugsėjo 8 d.

„Katalikų pasaulio leidiniai“ yra išleidę ir šią autoriaus knygą:
Tikėjimo slėpinys. Mintys apie Eucharistiją. 2009

Apimtis – 236 p.
Formatas – 12,6 x 19,8 cm

Ištraukos interneto dienraštyje Bernardinai.lt:
2010-05-25 Nie­kas ne­ga­li tar­nau­ti dviem šei­mi­nin­kams
2010-07-16 Dykuma

Recenzija interneto dienraštyje Bernardinai.lt:
2011-12-07 Mažutėlių evangelija, arba Knygos aktualumas

Anotacija kultūros savaitraštyje „Literatūra ir menas“ 2010-05-28

Knygų sąrašas
Temos


Šventasis Raštas
Religija
Bibliotheca Christiana
Dvasingumas
Psichologija
Teologija, filosofija
Malda
Liturgija
Bažnyčios dokumentai
Vadovėliai, sielovada
Sakramentai
Publicistika, informaciniai leidiniai
YOUCAT
Biografijos
Etika
Žurnalas „Katalikų pasaulis“
Liudijimai
Jaunimui
Audio-video įrašai
Vaikams
Albumai
Grožinė literatūra
     Trumpi pasakojimai sielai
© Katalikų pasaulio leidiniai, 2004 – 2014
|  Pylimo g. 27/14, 01309 Vilnius  |  tel. (8 5) 212 2422, faks. (8 5) 262 6462  |