Knygos

Iki galo patirti Velykų džiaugsmą. 50 impulsų

Autorius: Anselm Grün
Vertėjas: Rasa Vabuolaitė
Leidimo metai: 2007
Kodas: ISBN 978-9955-29-014-8
Kaina: 14.44 Lt. / 4.18 EUR

Ankstyvajai Bažnyčiai Velykų laikas buvo liturginių metų vidurys. Prisikėlimą krikščionys švęsdavo 50 dienų. Knygele autorius veda skaitytoją per šį velykinį laiką. Kiekvienai savaitei jis išrinko po Evangelijos ištrauką apie Velykas. Iš tos ištraukos kiekvienai dienai paima po simbolį ar veikėją ir bando juos aiškinti mūsų gyvenimo situacijos šviesoje. Po kiekvieno aiškinimo pagal galimybes pateikia pratimų, kurie pagelbėtų skaitytojo sielai ir ją pagydytų. Arba užduoda klausimų, į kuriuos reikia atsakyti  konkrečiu gyvenimu.

Evangelijų ištraukas apie Velykų simbolius ir veikėjus papildo pasakojimais iš Apaštalų darbų, kuriuos apaštalas Lukas rašė kaip Velykų pasakojimą, tuo norėdamas mums parodyti, jog įvairiausiose mūsų gyvenimo situacijose įmanoma prisikelti, jog mumyse griūna kalėjimo mūrai.

Tegu ši knyga kiekvienam padės žengti tikėjimo keliu. Keliu, kuris veda į Prisikėlimo laisvę ir džiaugsmą. 

Juk Velykos – tai džiaugsmo šventė.

Tė­vas An­sel­mas Grünas gi­mė 1945 me­tais, yra vie­nuo­lis ir Münsters­chwar­za­cho be­ne­dik­ti­nų aba­ti­jos va­do­vas. Jis yra ži­no­mas dau­ge­lio dva­si­nių kny­gų au­to­rius bei kaip dva­si­nis pa­ta­rė­jas ir kur­sų va­do­vas.

Apimtis – 144 p.
Formatas – 19,8 x 12,6 cm

Ištraukos interneto dienraštyje Bernardinai.lt:
2007-04-08 Švęsti Prisikėlimą
2007-04-22 Pusryčiai su Prisikėlusiuoju
2009-04-13 Gyvenimas – stipresnis už mirtį
2009-05-28 Šven­to­ji Dva­sia ir žmo­gaus išbai­gi­mas

Knygų sąrašas
Temos


Šventasis Raštas
Religija
Bibliotheca Christiana
Dvasingumas
Psichologija
Teologija, filosofija
Malda
Liturgija
Bažnyčios dokumentai
Vadovėliai, sielovada
Sakramentai
Publicistika, informaciniai leidiniai
YOUCAT
Biografijos
Etika
Žurnalas „Katalikų pasaulis“
Liudijimai
Jaunimui
Audio-video įrašai
Vaikams
Albumai
Grožinė literatūra
     Trumpi pasakojimai sielai
© Katalikų pasaulio leidiniai, 2004 – 2014
|  Pylimo g. 27/14, 01309 Vilnius  |  tel. (8 5) 212 2422, faks. (8 5) 262 6462  |