Knygos

Jo Gailestingumas amžinas

Autorius: Kun. Mykolas Sopočka. Ses. Faustinos nuodėmklausys
Vertėjas: Leonija Malakauskienė
Leidimo metai: 2008 / Pasibaigęs tiražas
Kodas: ISBN 978-9955-29-054-4
Kaina: 13.90 Lt. / 4.03 EUR

Garso įrašasMąstymai apie Dievo Gailestingumą

Žmogus, „kūrinijos vainikas“, yra tik dulkė prieš Dievo didybę ir didingumą. Tačiau stebina jo troškimas susitikti su Kūrėju. O ar galima įveikti tą didžiulę prarają tarp žmogaus silpnumo ir Dievo šventumo? Atsakymą rasite žvelgdami į Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Tai pats Dievas, eidamas pasitikti žmogaus, įveikia tą prarają. Ši tiesa labai giliai paliečia žmogaus širdį, tačiau ne visada ją įsisamoniname ir jai pasiduodame. Ją ypač stipriai išgyveno kun. Mykolas Sopočka, kuris savo svarstymuose dažnai pabrėždavo, kad Dievas nori susitikti su mumis jei leidžiame Jėzui veikti mumyse, patiriame Jo gailestingumą. Savo penitentės šv. sesers Faustinos Kovalskos apreiškimų įkvėptas, o drauge matydamas daugelį gailestingos Dievos globos ženklų savo gyvenime, jis tapo ištikimu šios tiesos skelbėju.

Tikime, kad ši knygelė skaitytojams padės įveikti įvairias baimes ir kliūtis, atsirandančias bendraujant su Dievu, ir paskatins drąsiai eiti Dievo Žodžio šaukiamiems.

Mykolas Sopočka gimė 1888 m. lapkričio 1 d. Vilniaus krašte, Juševskiuose (Nowosady). Mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje. 1914 m. Vilniuje įšventintas kunigu. 1927–1932 m. ėjo Vilniaus dvasinės seminarijos dvasios tėvo pareigas. Nuo 1928 m. iki pat Vilniaus Stepono Batoro universiteto uždarymo buvo Teologijos fakulteto pastoracinės teologijos katedros profesoriaus pavaduotojas ir skaitė pedagogikos, homiletikos, katechetikos paskaitas. 1933–1936 m. buvo sesers Faustinos Kovalskos nuodėmklausys ir liko jos artimas draugas iki pat jos mirties Krokuvoje 1938 m. Mirė 1975 m. vasario 15 d. 1987 m. pradėtas jo beatifikacijos procesas. 2008 m. rugsėjo 28 d. Balstogėje (Lenkija) paskelbtas palaimintuoju.

Anotacija kultūros savaitraštyje „Literatūra ir menas“ 2008-04-25

Ištrauka interneto dienraštyje Bernardinai.lt:
2010-04-11 Ramybė ir Dievo gailestingumas

Knygų sąrašas
Temos


Dvasingumas
Šventasis Raštas
Psichologija
Religija
Liturgija
Teologija, filosofija
Bažnyčios dokumentai
Bibliotheca Christiana
Sakramentai
Publicistika, informaciniai leidiniai
Malda
Biografijos
YOUCAT
Vadovėliai, sielovada
Etika
Jaunimui
Žurnalas „Katalikų pasaulis“
Liudijimai
Audio-video įrašai
Albumai
Vaikams
Grožinė literatūra
     Trumpi pasakojimai sielai
© Katalikų pasaulio leidiniai, 2004 – 2014
|  Pylimo g. 27/14, 01309 Vilnius  |  tel. (8 5) 212 2422, faks. (8 5) 262 6462  |